O nas

 

Stowarzyszenie "Ludzie dla ludzi" jest organizacją pozarządową działającą na rzecz szeroko pojętej edukacji, nauki i kultury. Powstało dzięki inicjatywie 19 członków - założycieli reprezentujących nauczycieli, pracowników administracji oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Zostało oficjalnie zarejestrowane w czerwcu 2012 roku.

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa oraz jego zrównoważonego rozwoju. Dzięki naszym staraniom pragniemy wspomagać, upowszechniać i podnosić jakość procesu kształcenia, wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży oraz wspomagać ich różnorodne zainteresowania. Nasza aktywność jest także skierowana na rzecz ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. Promujemy poczynania wspomagające rozwój demokracji, integracji europejskiej, ale przede wszystkim podtrzymujące tradycje narodowe i obywatelskie oraz upowszechniające kulturę regionalną.

"Ludzie dla ludzi" jest organizacją otwartą dla wszystkich zainteresowanych rozwojem edukacji, nauki i kultury.

 

Członkowie naszego stowarzyszenia