Zarząd

 

Zarząd Stowarzyszenia "LUDZIE DLA LUDZI"

 

Maria Gryczka - prezes stowarzyszenia
Karolina Winiecka - wiceprezes stowarzyszenia
Renata Sikora - sekretarz stowarzyszenia
Dorota Ewa Nawrocka - członek zarządu stowarzyszenia
Agnieszka Franckowska - członek zarządu stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "LUDZIE DLA LUDZI"

 

Iwona Wojciechowska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Maria Grobelna - wiceprzewodnicząc Komisji Rewizyjnej
Wioleta Oscenda - członek Komisji Rewizyjnej