Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

  

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok